Provincie Utrecht

Ontwikkeling buitenplaatsbiotopen Vecht, Stichtse Lustwarande en Langbroekerwetering (2013).
Onderzoek en advies in het kader van een programma Cultureel Ondernemerschap (2012), i.s.m. Floris de Gelder.
Projectmanagement ontwikkeling uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2015 (2010-2011)
Visieontwikkeling positionering, profilering en herinrichting Museum ít Vurhuus, Bunschoten Spakenburg (2007)

Terug naar overzicht opdrachtgevers >