Agenda Toekomst Religieus Erfgoed van start.

De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, waarvan ik in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed projectleider ben, werd op donderdag 26 juni officieel gelanceerd. Binnen de Agenda werkt een brede coalitie van kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties en overheden op nationaal niveau samen aan een goede toekomst van religieus erfgoed. Aanleiding vormt de groeiende leegstand van kerken en kloosters als gevolg van teruglopend kerkbezoek en economische en demografische omstandigheden. Vanuit de agenda wordt o.a. ingezet op gebruik, exploitatie, herbestemming, financiering, waarde en selectie, op praktische handreikingen en draagvlakversterking.

> Terug naar homepage