Kennisontwikkeling

Het ontwikkelen en delen van kennis, deskundigheid en ervaring is voor iedere instelling en overheid onmisbaar om goed te kunnen inspelen op veranderingen en kansen. Ik programmeer en modereer, in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en met waar nodig met inzet van mijn omvangrijke netwerk, kennisontwikkelingsprogramma’s. Zowel ‘on the job’ als in de vorm van expertmeetings of symposia.

Bekijk voorbeeldprojecten >

Kennisontwikkeling > Innovatie en ondernemerschap

‘What’s new’: onder deze titel begeleidde De Culturele Zaak Gelderse bibliotheekmanagers in een ontwikkelingstraject in het kader van innovatie en cultureel ondernemerschap.

Volgend project >

Kennisontwikkeling > Bouwen op Historie

Het 100-jarig bestaand van Van Hoogevest Architecten werd gevierd met een symposium: Bouwen op Historie. De Culturele Zaak droeg zorg voor programmering, organisatie en dagvoorzitterschap van dit evenement.

Volgend project >

Kennisontwikkeling > Herbestemming

Voor het Landelijke Programma Herbestemming organiseert De Culturele Zaak programma's op het gebied van kennisontwikkeling rondom herbestemming.

Eerste project >