Ondernemerschap

Mijn gevoel voor en kennis van ondernemerschap zet ik in in opdrachten voor zowel culturele (erfgoed)instellingen als voor overheden. Ik vertaal vanuit de bestaande situatie ambities, ideeën en strategieën naar haalbare ondernemingsconcepten, strategieën of beleidsplannen. Signalering van kansrijke nieuwe structuren en allianties vormen daarvan een vanzelfsprekend onderdeel. Vanuit samenwerking en actieve betrokkenheid van de belangrijkste spelers wordt toegewerkt naar een krachtig eindresultaat, mét het benodigde draagvlak.

Bekijk voorbeeldprojecten >

Ondernemerschap > Eerste Hulp bij Ondernemen

Werken vanuit de overtuiging dat de huidige tijd nieuwe uitdagingen en kansen biedt.
Dat de juiste inspiratie zorgt voor opwindende en frisse ideeën.
Dat er ruimte komt voor resultaatgerichtheid, innovatie, creativiteit en lef.
En dat wij, als je aan de slag wilt gaan, je kunnen helpen om je ondernemerschap gericht vorm te geven en uit te bouwen.
Eerste Hulp bij Ondernemen, dat bieden we bij Ondernemen in Cultuur. Marjolein de Boer, Fusien Verloop en De Culturele Zaak hebben een eigentijdse samenwerking gevormd. Drie slagvaardige bureaus, op een steenworp van elkaar gevestigd in Utrecht,
verenigd in vrolijke samenwerking.

Volgend project >

Ondernemerschap > Ondernemende overheden

De Culturele Zaak ontwikkelt in opdracht van overheden cultuurbeleid en uitvoeringsprogramma's, met aandacht voor het stimuleren van ondernemerschap en het creëren van strategische samenwerkingen.

Volgend project >

Ondernemerschap > Ondernemende organisaties

Voor culturele instellingen ontwikkelt De Culturele Zaak toekomststrategieën, beleidsvisies en ondernemersplannen. Adviseert op het gebied van organisatie, bestuur en management, positionering, publieksbereik en verdienmodellen.

Volgend project >

Ondernemerschap > Economische en maatschappelijke effectmeting investeringen cultuur

Wat zijn de economische effecten van investeringen in cultuur? En, minstens zo belangrijk: wat zijn de maatschappelijke effecten? Zowel overheden als individuele instellingen maken graag antwoorden op deze vragen inzichtelijk. Soms als rechtvaardiging, maar steeds vaker ook om te zien op welke manier het economische en maatschappelijke rendement van een project kan worden verhoogd. Op het vlak van dit specifieke onderzoek werkt De Culturele Zaak samen met Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies.

Eerste project >