Cultureel erfgoed

Kerken, buitenplaatsen, musea, forten…voor allerlei sectoren binnen het cultureel erfgoed ontwikkel en realiseer ik plannen en strategieën voor (nieuwe) culturele functies, ondernemende exploitatie en groter publieksbereik. Zowel voor individuele organisaties en objecten als voor erfgoed als cultuurhistorische waarde in een groter stedelijk of landschappelijk gebied. Als karakter en inhoud van de opdracht daarom vraagt, betrek ik specialisten op het gebied van bijvoorbeeld landschap, vormgeving of architectuur vanuit mijn netwerk.

Bekijk voorbeeldprojecten >

Cultureel erfgoed > Historische Buitenplaatsen

Voor de provincie Utrecht ontwikkelde De Culturele Zaak de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2015.
Voor de Stichting Themajaar Historische Buitenplaats 2012 het projectplan voor het landelijke themajaar.

Volgend project >

Cultureel erfgoed > Verkeerstoren Vliegbasis Soesterberg

Vliegveld Soesterberg verloor in 2009 zijn militaire functie en wordt sinds die tijd herontwikkeld door de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist. De Culturele Zaak onderzocht samen met Twynstra Gudde, in opdracht van het Centrum Beeldende Kunst Utrecht, de haalbaarheid van de tijdelijke bestemming van de verkeerstoren als kunstproject, met een doorkijk naar een mogelijke structurele bestemming van de toren in de toekomst.

Volgend project >

Cultureel erfgoed > De Goudsberg: Middelpunt van Nederland

De Goudsberg (Veluwe) is in cultuurhistorisch en geologisch opzicht een buitengewoon interessant gebied. In opdracht van de Stichting Het Luntersche Buurtbos, de Gemeente Ede en Het Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen ontwikkelde De Culturele Zaak een plan voor educatieve/toeristische ontsluiting van dit gebied, met visie op gebiedsontwikkeling, organisatie en exploitatie.

Volgend project >

Cultureel erfgoed > Forteiland Pampus

In opdracht van Stichting Forteiland Pampus ontwikkelde De Culturele Zaak het strategische beleidsplan 2011-2014 'Puur Pampus', met accenten op professionalisering en cultureel ondernemerschap..

Volgend project >

Cultureel erfgoed > Religieus erfgoed

Nederland is ongekend rijk aan religieus erfgoed. Een cultuurhistorisch themajaar lang vond in het hele land een groot en afwisselend activiteitenprogramma plaats om een breed publiek nader met religieus erfgoed kennis te laten maken en een duurzame toekomst hiervan te bevorderen. De Culturele Zaak zorgde als projectleider van 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed onder meer voor planvorming, fondsenwerving, projectorganisatie en het creëren van een breed maatschappelijk, bestuurlijk en politiek draagvlak. In oktober 2012 leidde de Culturele Zaak in opdracht van de RCE een strategisch beraad als aftrap om religieus erfgoed opnieuw stevig nationaal te agenderen.

Volgend project >

Cultureel erfgoed > Dorestad Zichtbaar

Dorestad (op de plaats van het huidige Wijk bij Duurstede) was rond 800 een zeer belangrijke handelsstad. Velen kennen de verhalen van deze Frankische stad die floreerde in de tijd van Karel de Grote en verviel in de tijd van aanvallen door de Vikingen. De opdracht: hoe maak je één van de meest tot de verbeelding sprekende verhalen uit onze geschiedenis voor een groot publiek zichtbaar? De Culturele Zaak ontwikkelde een concept, waarvan de bouw en exploitatie van een museaal erfgoedcentrum en een openluchtterrein met gebouwde reconstructies de belangrijkste elementen vormen (2008/2009).

Eerste project >