Mirjam Blott

Na afronding van mijn studie kunstgeschiedenis en massacommunicatie/pr werkte ik 14 jaar in de museumwereld. Sinds 2004 werk ik vanuit mijn bureau De Culturele Zaak. Soms alleen, vaak met inzet van mijn netwerk van professionals op het gebied van vormgeving, landschap en bouwen. Mijn inmiddels ruime ervaring als adviseur, conceptontwikkelaar, manager, aanjager en aan-de-grond-zetter binnen de culturele sector hebben mij gevormd tot een ervaren en doelgerichte vrijdenker. Maatwerk en kwaliteit zijn vanzelfsprekende uitgangspunten. Ik ben een verbinder pur sang. Mijn strategisch netwerk is omvangrijk, mijn werkwijze stoelt op creativiteit, zakelijkheid en, volgens opdrachtgevers, aanstekelijk enthousiasme. Plannen hebben lef, zijn scherp en vernieuwend, worden gedragen en zijn daardoor uitvoerbaar.


info@deculturelezaak.nl