Welkom

Vanuit mijn bureau De Culturele Zaak adviseer ik en ontwikkel ik visies, strategieën, concepten en beleid in opdracht van culturele organisaties en overheden. Cultureel erfgoed, ondernemerschap, draagvlakontwikkeling, verbindingen en kennisontwikkeling vormen speciale aandachtsgebieden. Door project- en interimmanagement geeft ik ideeën en doelstellingen concreet vorm.

Mirjam Blott